As actividades relacionadas co sector pesqueiro son diferentes e de moi diversa índole: empresas de pesca extractiva, a actividade do marisqueo, empresas de transformación dos produtos do mar (conserveiras e outros transformados), as actividades de almacenamento e transporte de produtos, as lonxas e as confrarías de pescadores, o comercio de peixe e marisco, as actividades de hostalería, e o turismo e lecer ligado ao medio pesqueiro e marisqueiro.

Xerador de emprego e riqueza

A poboación que realiza algún traballo relacionado co sector ascende a 1.124 persoas nos tres Concellos

O 24,7 % do total do tecido empresarial no territorio Emprendepesca pertencen ao sector pesqueiro

As lonxas do territorio facturaron un total de 101.621,78 € no ano 2021, o que se traduce en 981.382,15 kg vendidos de peixe e marisco

As especies con máis capturas no territorio son a pescada, bonito, xarda, xurelo e percebe

Son a venta do percebe e da pescada os que máis ingresos xeneran no territorio, representando o 53,3 % sobre o total das ventas

O miúdo das capturas (peixe e marisco con escaso valor comercial), representan case o 13% do total das capturas no territorio, é dicir un total de 336,2 kg de peixe e marisco