Case o 25% da actividade económica do territorio Emprendepesca concéntrase no sector pesqueiro

Empresas sector pesqueiroTerritorio Emprendepesca