RECUPERACIÓN DAS TRADICIÓNS E PATRIMONIO

Proxecto empresarial que a través da recuperación e restauración da imaxe orixinal dunha embarcación, pretende recuperar os elementos patrimoniais marítimos. A embarcación O Chasula está disposta para o desenvolvemento de actividades innovadoras relacionadas coa promoción socio cultural das actividades do mar e da pesca artesanal, baixo a explotación sustentable.

O Chasula adáptase como aula- taller desenvolvéndose actividades relacionadas co turismo etnográfico, itinerarios marítimos, pesca deportiva e xornadas de degustación de peixes e mariscos da costa.

Tendo como base a sustentabilidade os seus promotores pretenden recuperar elementos patrimoniais marítimos. E para elo desenvolven actividades innovadoras relacionadas con la promoción socio cultural, actividades no mar e pesca artesanal.


intramar.org/rutasdelchasula

Coste do proxecto: Non hai datos

Axuda pública: Non hai datos