FABRICACIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS

Posta en marca dun taller de cerámica artesanal vinculado na súa decoración e no deseño dos produtos ao mundo e entorno mariñeiro e pesqueiro.

As técnicas que se utilizan neste obradoiro son por unha parte en torno oleiro, outras con moldes de escaiola e outras con modelado artístico. Tamén se desenvolven cursos monográficos para aquelas persoas que que se inician no mundo do deseño en cerámic.

A liña de cerámica que se desenvolve é contemporánea e se vincula ao mundo do mar no seu deseño, e ao Camiño Inglés, xa que por Miño, lugar onde se asenta o obradoiro, pasa o Camiño Inglés dende Ferrol.

Para cometer este proxecto rehabilítase un baixo que se utiliza como obradoiro artesanal, adquírese a maquinaria necesaria como un forno eléctrico e un torno, así como equipamento de diversa índole para o obradoiro e equipamento informático. Dentro do proxecto e da súa idea, se deseña unha páxina web e se activan redes sociais para amosar e poder comercializar o produto elaborado.


lamaelume.com/

Coste do proxecto: 22.784,91 € 

Axuda pública: 9.968,62 €

*Datos publicados pola Red Española de Grupos de Pesca