COMERCIO RETALLEIRO E REUTILIZACIÓN

O promotor decide ampliar o seu negocio de venta de cociñas introducindo produtos complementarios artesanais relacionados co mar.

Para marcar diferencia con outros establecementos introduce dentro da súa oferta produtos relacionados co mar, reutilizándoos como artigos de decoración, ou ben utilizándoos para a fabricación de mobles e elementos decorativos.

O resultado é a elaboración para a venta de produtos e artigos diferentes e exclusivos. Coa oferta deste produtos preténdese promover o sector pesqueiro, difundir a cultura mariñeira e transmitir a importancia do coidado do medio mariño a través da reutilización.

Os artigos e produtos que se elaboran e se ofrecen son: fabricación de velas con produtos e olores mariños en envases de conservas; fabricación de mobles de cociña con panel mariño fenólico de 19 mm específico para o mar. Para a fabricación de artigos de decoración recíclanse as cadeas e redes mariñas que xa non teñen uso ou se atopan rotas e non valen para arranxar.

Tamén e como complemento véndense conservas de calidade de mexillóns, berberechos e navallas.


Coste do proxecto: 126.874,20 €

Axuda pública: 57.093,39 €

*Datos publicados pola Red Española de Grupos de Pesca