CONSERVAS ARTESAIS

O saber facer de tres mulleres Nieves, Nuria e Placer na elaboración de conservas tradicionais para autoconsumo familiar con produto do mar, convértese nunha oportunidade de traballo.

Estas tres mulleres apoiadas pola familia viron no seu saber facer transformando os produtos do mar en conservas de peixe e marisco, unha alternativa de traballo.

Sendo as conservas que elaboran as de bonito, polbo, ostras e calamares

Nos inicios e para arrancar o proxecto acondicionaron as instalacións con equipamento (fornos, neveiras, superficies de traballo, etc), para poder preparar e envasar a maior cantidade de produtos en cada tarro.

Tamén foi fundamental o marketing para introducir os produtos da empresa no mercado.

Así e mantendo a tradición propia da zona, as tres emprendedoras elixen o mellor produto da zona para as súas conservas de peixe e marisco que se presentan en tarros de cristal.

As conservas currimar pódense atopar en tendas gourmet e dende o ano 2014 son empresa exportadora.


currimar.es/

Coste do proxecto: 53.165,67 €

Axuda pública: 31.874,26 €

*Datos publicados pola Red Española de Grupos de Pesca