ALOXAMENTO, LITERATURA DO MAR E COMPROMISO AMBIENTAL

O Bela Fisterra é un concepto de hotel diferente, que o fai único e que se describe como hotel literario (o primeiro en Galicia).

A súa construción adopta a forma dunha cetaria no que os seus interiores están na maior parte dedicado á figura do poeta Alejandro Finisterre, sendo deste xeito un hotel con temática cultural.

O deseño do hotel baséase na literatura do mar, onde cada espazo fai referencia a autores que nalgún momento da súa traxectoria fixeron homenaxe ao mar. Estando cada habitación dedicada a unha obra e un autor, polo que cada estancia e xenuína e única

En cada habitación pódese atopar un código QR co que se accede a unha app con textos completos que explican a temática a que se dedica ese espazo, ademais dunha bibliografía completa do autor.

Tamén ofrece actividades como pesca, surf, kaiak, paseo en barco, aluguer de bicicletas.

Comprometidos co medio ambiente o Bela Fisterra é un hotel ecosostible e con conciencia ecolóxica, no que os xardíns están deseñados con vexetación autóctonas, utilizan a xeotermia para o quentamento das augas, aproveitan as augas fluviais para o rego e se alimenta de enerxía de baixo consumo para o aforro enerxético.


belafisterra.com/

Coste do proxecto: 1.127.870,08 €

Axuda pública: 200.000 €

*Datos publicados pola Red Española de Grupos de Pesca